item_1021

Acer One A110, A110L, A110X, A150, A150L, A150X, D150, D210, D250, P531, P531f, P531h, ZG5